ĐỈNH CAO CHỨNG KHOÁN
Nâng tầm trí thức - Dẫn lối thành công

Bộ Bí Kíp đã giúp hàng nghìn nhà đầu tư thành công bền vững trên TTCK Việt Nam

KHÓA 5: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

GIÁ BÁN LẺ : 599,000đ

Lợi ích từ khóa học


1. Hiểu được khái niệm, ý nghĩa và đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh.


3. Hiểu và vận dụng linh hoạt các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán.


5. Nắm được nội dung các bước trong trình tự tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh.


2. Nắm được các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


4. Nâng cao hiệu quả ​trong việc lựa chọn doanh nghiệp tăng trưởng, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả.


Giới thiệu khóa học


Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán, việc lựa chọn được cổ phiếu tốt, cổ phiếu có hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng hàng quý hàng năm là điều cực kì quan trọng, nó là yếu tố quyết định đến sự thành bài trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.

Và để tìm được những cổ phiếu đấy thì kiến thức cũng như kinh nghiệm trong việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là cực kì quan trọng.

Làm thế nào để nhà đầu tư có thể dự đoán được hiệu quả kinh doanh trong tương lai của một doanh nghiệp.

Bằng phương pháp dạy giống như đang chia sẻ kinh nghiệm và trải niệm của bản thân, giảng viên đưa ra những kiến thức lý luận cơ bản về phân tích hoạt động kinh doanh kết hợp với những kiến thức thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để có một cái nhìn tổng quan đồng thời ứng dụng linh hoạt vào việc lựa chọn doanh nghiệp tốt, tăng trưởng.

Nội dung khóa học

Phần 1: Một số vấn đề về phân tích hoạt động kinh doanh

 • Bài 1: Khái niệm và những nội dung cơ bản
 • Bài 2: Các phương pháp phân tích

Phần 2: Phân tích tình hình sản xuất của doanh nghiệp

 • Bài 3: Phân tích khái quát tình hình sản xuất của doanh 
 • Bài 4: Phân tích chất lượng sản xuất sản phẩm

Phần 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất

 • Bài 5: Phân tích tình hình sử dụng lao động của doanh 
 • Play Circle
  Bài 6: Phân tích tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả 

Phần 4: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

 • Bài 7: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn 
 • Bài 8: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá 
 • Play Circle
  Bài 9: Phân tích tình hình biến động chỉ tiêu

Phần 5: Phân tích tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp

 • Bài 10: Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch tiêu 
 • Bài 11: Phân tích tình hình biến động chỉ tiêu doanh thu 

Phần 6: Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp

 • Bài 12: Các nguồn hình thành lợi nhuận của doanh nghiệp 
 • Bài 13: Phân tích lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần của hoạt 

Phần 7: Phân tích tình hình tài chính

 • Bài 14: Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh 
 • Bài 15: Phân tích tốc độ chu chuyển hàng tồn kho

BÍ KÍP ĐỈNH CAO CHỨNG KHOÁN
Nâng Tầm Tri Thức - Dẫn Lối Thành Công
Vì một cộng đầu đầu tư vững mạnh hơn, thành công hơn.

Học Viện Đào Tạo Chứng Khoán Việt Nam:
Hotline: 0983 592 381
Địa chỉ : Tầng 8, Tòa VCCI Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN
Email : [email protected]
Website:
dinhcaochungkhoan.com
Fanpage:
Đỉnh Cao Chứng Khoán