ĐỈNH CAO CHỨNG KHOÁN
Nâng tầm trí thức - Dẫn lối thành công

Bộ Bí Kíp đã giúp hàng nghìn nhà đầu tư thành công bền vững trên TTCK Việt Nam

KHÓA 4: TỰ TIN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

GIÁ BÁN LẺ : 599,000đ

Lợi ích từ khóa học


1. Hiểu được ý nghĩa các số liệu trong báo cáo tài chính.


3. Xác định được tình hình tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời, từ đó ra quyết định kinh doanh.


2. Nắm được phương pháp tính toán, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng.
Giới thiệu khóa học


Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, việc đọc và phân tích báo cáo tài chính chiếm vai trò quan trọng, giúp cho nhà đầu tư chứng khoán nắm được tình hình tài chính, các rủi ro tiềm ẩn và cả những cơ hội đầu tư đầy tiềm năng. 

Thông qua báo cáo tài chính, nhà đầu tư có thể nó giúp cho nhà đầu tư đánh giá được tình trạng tài chính của doanh nghiệp, tìm ra dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn để tránh, đồng thời tìm dấu hiệu cơ hội để đầu tư. 

Tuy nhiên, đỉnh cao của phân tích báo cáo tài chính là dự báo được dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp để đưa ra những quyết định đầu tư thắng lợi.


Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính

 • Bài 1: Khái niệm, nội dung phân tích báo cáo tài chính
 • Bài 2: Mục đích, ý nghĩa và quy trình phân tích báo cáo tài 
 • Play Circle
  Bài 3: Hệ thống báo cáo tài chính

Phần 2: Các phương pháp kỹ thuật chủ yếu trong phân tích báo tài chính

 • Bài 4: Phương pháp so sánh
 • Bài 5: Phương pháp phân tích quy mô
 • Play Circle
  Bài 6: Phương pháp dự báo bằng hồi quy

Phần 3: Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp

 • Bài 7: Phân tích báo cáo bảng cân đối kế toán
 • Play Circle
  Bài 8: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
 • Play Circle
  Bài 9: Phân tích báo cáo kết lưu chuyển tiền tệ

Phần 4: Phân tích khả năng thanh toán

 • Bài 10: Khả năng thanh toán ngắn hạn
 • Bài 11: Khả năng thanh toán nhanh
 • Play Circle
  Bài 12: Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền

Phần 5: Phân tích hiệu quả hoạt động

 • Bài 13: Vòng quay hàng tồn kho và số ngày tồn kho
 • Bài 14: Vòng quay khoảng phải thu và Vòng quay vốn lưu 
 • Play Circle
  Bài 15: Vòng quay tài sản cố định

Phần 6: Phân tích cơ cấu tài chính của doanh nghiệp

 • Bài 16: Tỷ số nợ trên tổng tài sản
 • Bài 17: Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu và khả năng trả lãi
 • Play Circle
  Bài 18: Đòn bẩy

Phần 7: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

 • Bài 19: Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
 • Bài 20: Khả năng sinh lời căn bản
 • Play Circle
  Bài 21: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
 • Play Circle
  Bài 22: Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
 • Play Circle
  Bài 23: Tỉ số lợi nhuận giữ lại
 • Play Circle
  Bài 24: Tỉ số tăng trưởng bền vững,tỷ số giá thị trường cổ 
 • Play Circle
  Bài 25: Lợi nhuận giá cổ phiếu so với giá thị trường

Phần 8: Thực hành phân tích báo cáo tài chính

 • Bài 26: Tình hình công ty

BÍ KÍP ĐỈNH CAO CHỨNG KHOÁN
Nâng Tầm Tri Thức - Dẫn Lối Thành Công
Vì một cộng đầu đầu tư vững mạnh hơn, thành công hơn.

Học Viện Đào Tạo Chứng Khoán Việt Nam:
Hotline: 0983 592 381
Địa chỉ : Tầng 8, Tòa VCCI Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN
Email : [email protected]
Website:
dinhcaochungkhoan.com
Fanpage:
Đỉnh Cao Chứng Khoán